L-Insara li jirraġunaw ‘għax dejjem hekk sar’ huma idolatri u ribelli

It-Tnejn 18 ta’ Jannar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Fl-ewwel qari tal-lum Alla jiċħad lil Sawl li jsaltan fuq Iżrael. Dan għażel li jisma’ aktar lill-poplu milli l-leħen tal-Mulej, għalhekk ma jobdix. Wara rebħa f’battalja, il-poplu ried joffri sagrifiċċju lil Alla bl-aħjar mill-merħla, għax irraġuna li dejjem hekk sar.

Continue reading “L-Insara li jirraġunaw ‘għax dejjem hekk sar’ huma idolatri u ribelli”