Ħniena u Impenn

2. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 20 ta’ Jannar 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-Ġublew tal-Ħniena hu opportunità vera biex nidħlu fil-fond ġewwieni tal-misteru tat-tjieba u ta’ l-imħabba ta’ Alla. F’dan iż-żmien tar-Randan, il-Knisja qed tistedinna nsiru nafu dejjem iżjed lill-Mulej Ġesù, u ngħixu b’mod koerenti l-fidi bi stil ta’ ħajja li jesprimi l-ħniena tal-Missier.

Continue reading “Ħniena u Impenn”