L-għira u l-għadab huma żewġ dnubiet koroh li joqtlu bil-kliem

Il-Ħamis 21 ta’ Jannar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Il-Papa ċċelebra l-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta fil-jum li fih il-Knisja tfakkar lil Sant’Anjeże verġni u martri. Fl-omelija tkellem dwar l-għira u l-korla u talab biex il-Mulej jeħlisna minn dawn id-dnubiet koroh li narawhom ukoll fil-komunitajiet Insara tagħna, dnubiet li jużaw l-ilsien biex joqtlu.

Continue reading “L-għira u l-għadab huma żewġ dnubiet koroh li joqtlu bil-kliem”