Ħniena u Ġustizzja

6. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 3 ta’ Frar 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba,

L-Iskrittura Mqaddsa tippreżentalna lil Alla bħala ħniena bla tarf, imma anki bħala ġustizzja perfetta. Kif ngħaqqdu flimkien dawn iż-żewġ affarijiet? Kif nirrikonċiljaw ir-realtà tal-ħniena ma’ l-esiġenzi tal-ġustizzja? Jafu jidhru bħala żewġ realtajiet li jikkuntradixxu lil xulxin; fir-realtà m’huwiex hekk, għax hi sewwa sew il-ħniena ta’ Alla li twettaq il-vera ġustizzja. Imma x’ġustizzja hi din?

Continue reading “Ħniena u Ġustizzja”