Ħniena u Ġustizzja

6. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 3 ta’ Frar 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba,

L-Iskrittura Mqaddsa tippreżentalna lil Alla bħala ħniena bla tarf, imma anki bħala ġustizzja perfetta. Kif ngħaqqdu flimkien dawn iż-żewġ affarijiet? Kif nirrikonċiljaw ir-realtà tal-ħniena ma’ l-esiġenzi tal-ġustizzja? Jafu jidhru bħala żewġ realtajiet li jikkuntradixxu lil xulxin; fir-realtà m’huwiex hekk, għax hi sewwa sew il-ħniena ta’ Alla li twettaq il-vera ġustizzja. Imma x’ġustizzja hi din?

Continue reading Ħniena u Ġustizzja

Tal-gdim!

Patri Mario Attard OFM Cap   

Meta nkun qed naħdem l-Isptar mhux l-ewwel darba li jiġu fuqi persuni u jistaqsuni: “Patri. Fejn hu l-minus one jekk jogħġbok?” U jien, l-għaliex l-esperjenza fl-Isptar dejjem tgħallimni, nitbissmilhom waħda u ngħidilhom: “Jaqaw qiegħdin tistaqsu għad-Dental?” Jiġifieri tas-snien. U t-tweġiba tagħhom dejjem tkun: “Hekk hu Patri!” Continue reading Tal-gdim!