Il-fidi hija l-akbar wirt li nistgħu nħallu

Il-Ħamis 4 ta’ Frar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

L-isbaħ wirt li nistgħu nħallu lil ta’ warajna huwa l-fidi, qal il-Papa Franġisku waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta. Waqt l-omelija stedinna biex ma nibżgħux mill-mewt, għax wara, il-ħajja tagħna tkompli.

Continue reading Il-fidi hija l-akbar wirt li nistgħu nħallu

At the Porta Misericordia  Ta’ Pinu Gozo

by Joyce Zammit

For us it was just the usual casual visit to Ta’ Pinu Sanctuary as most Maltese visitors do when they go to Gozo for some time of rest.  The first thing that struck us when we arrived there was the good accessibility for persons with special needs, and then, entering the church, we passed through the Door of Mercy to find the peaceful environment of the House of God. Continue reading At the Porta Misericordia  Ta’ Pinu Gozo

L-erba’ infermieriinn

Patri Mario Attard OFM Cap

Kont dieħel wara nofsinnhar fl-isptar. Sewwasew mill-bieb tal-Amministrazzjoni. Dħalt mill-ewwel bieb. Imbagħad mit-tieni bieb. U fit-tielet bieb insibhom ilkoll warajh. L-erba’ li huma. L-erba’ infermiera.

Ma kienux liebsa kif soltu jkunu. Bl-uniformijiet tagħhom. Le! Kienu liebsin casual. Tal-gradwazzjoni. Fraħt magħhom l-għaliex naf kemm jaħdmu minn qalbhom. Għalkemm għadhom fil-bidu tal-karriera tagħhom. Fraħt l-għaliex nifhem is-sagrifiċċji li għamlu biex waslu fejn waslu illum. Jiena wkoll kont xi darba student universitarju. Għalhekk għandi ħjiel tas-sagrifiċċji li student irid jagħmel biex jasal fejn jixtieq. Continue reading L-erba’ infermieriinn