Riżorsi għar-Randan fil-Laikos

laikos-title  www.laikos.org

Bi tħejjija għaż-żmien tar-Randan, li din is-sena ghandu importanza doppja minħabba il-Ġublew tal-Ħniena li qed ngħixu mal-Knisja kollha, fil-Laikos qed nipprovdu għadd ta’ riżorsi pastorali li jistgħu jkunu ta’ għajnuna fil-ġimgħat li ġejjin.

  • L-Opri tal-Ħniena fil-mixja tal-Ġublew – Messaġġ tal-Papa għar-Randan
  • Paġna fil-Librerija tal-Laikos b’għadd kbir ta’ riżorsi għar-Randan
  • Sussidji għar-Randan fil-Ġublew tal-Ħniena: tagħlim, ċelebrazzjonijiet u talb mal-poplu
  • Filmati ta’ Lectio Divina minn Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna, Dun Pawl Sciberras, Patri Martin Micallef u Dun Stefan Attard
  • Għad ta’ vidjos dwar ir-Randan

F’dawn il-jiem se nkompli naġġornaw il-paġni tagħna b’aktar riżorsi.  Għalhekk tajjeb li minn jum għall-jum tkompli tfittex fil-paġni tal-Laikos minn www.laikos.org