L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa nhar l-Erbgħa tal-Irmied 2016

Nhar l-Erbgħa 10 ta’ Frar, Ras ir-Randan, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fil-Kappella tal-Kunvent tas-Sorijiet tal-Karità, Ħal Tarxien, li matulha sar ir-rit tat-tqegħid tal-irmied.

Continue reading L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa nhar l-Erbgħa tal-Irmied 2016

Not normal but holyinn

Fr Mario Attard OFM Cap

Pope Francis is taking the bull by its horns in everything he says and does. Recently he directly addresses an issue which has become so pertinent in the Church and especially in the lives of us priests: priestly holiness.

By holiness the Pope is not proposing being normal or in tune with today’s worldly choices. Much on the contrary is thecase. In fact the Argentinean Pontiff is encouraging us priests to reject all together the temptation of adhering to‘normality’. When receiving in audience the community of the Pontifical Lombard in the Clementine Hall, on Monday 25 January, Feast of the Conversion of Saint Paul the Apostle, the Holy Father said to those preparing themselves for thepriesthood: Continue reading Not normal but holyinn

Il-Ġublew fil-Bibbja. Ġustizzja u qsim ma’ xulxin

7. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 10 ta’ Frar 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u l-mixja tar-Randan it-tajba!

Hi ħaġa sabiħa u anki sinifikattiva li qed nagħmlu din l-udjenza propju f’dan l-Erbgħa tar-Rmied.  Qed nibdew il-mixja tar-Randan, u l-lum se nieqfu fuq l-istituzzjoni antika tal-“ġublew”; hi ħaġa antika, li nsibuha fl-Iskrittura Mqaddsa.  Insibuha b’mod partikulari fil-Ktieb tal-Levitiku, li jippreżentaha bħala mument qawwi fil-qofol tal-ħajja reliġjuża u soċjali tal-poplu ta’ Israel.

Continue reading Il-Ġublew fil-Bibbja. Ġustizzja u qsim ma’ xulxin

L-1 Jum tar-Randan (2016)

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

L-ERBGĦA TAR-RMIED – Mt 6,6.16-18 – Ġoel 2,12-18 – II Kor 5,20-6,2

Agħtina, Mulej,  li nibdew bis-sawm imqaddes it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta’ Kristu, ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissieltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen.

Din hi t-talba li tagħmel il-komunita’ Nisranija miġbura fil-knisja ta’ Santa Sabina, fuq l-Aventino, fl-ewwel jum tar-Randan. Hi t-talba li l-Knisja universali, jiġifieri aħna d-dixxipli ta’ Kristu, nagħmlu f’għaqda mal-Knisja f’Ruma, fil-bidu ta’ daż-żmien ta’ tiġdid spiritwali. Continue reading L-1 Jum tar-Randan (2016)