It-2 Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-ĦAMIS TAR-RMIED

Lq 9,22-25 Dewt 30,15-20

Agħtina, Mulej, id-dawl tiegħek qabel ma nibdew il-ħidmiet tagħna, u għinna aħna u nagħmluhom, biex kulma nagħmlu jkun jibda minnek u fik jintemm.

Din hi t-talba tal-komunita’ Nisranija tal-qedem miġbura fil-knisja ta’ San Ġorġ, fl-inħawi tal-Velabro, f’Ruma, fit-tieni jum tar-Randan. Hi l-“kolletta” tal-quddiesa f’dal-jum bikri tat-tiġdid “kwareżimali”. Continue reading “It-2 Jum tar-Randan”