It-3 Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-ĠIMGĦA TAR-RMIED

Mt 9,14-15 – Is 58,1-9a

“Fit-tjieba tiegħek, Mulej, għinna nkomplu l-għemil ta’ ndiema li bdejna, biex it-tgħakkis tagħna tal-ġisem iseħħilna nagħmluh b’fehma safja.”

[Din hi t-talba li tagħmel bħallum il-komunità Nisranija ta’ Ruma miġbura fil-knisja stazzjonali antika tal-qaddisin martri Ġwanni u Pawlu.  Aħna għandna għeruqna f’din l-istess komunità u għalhekk it-talba tagħhom hi wkoll tagħna. ] Continue reading “It-3 Jum tar-Randan”