Ir-4 Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IS-SIBT TAR-RMIED

Lq 5,27-32 – Is 38,9b-14

“O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, fil-ħniena tiegħek ara kemm aħna dgħajfin, u midd il-leminija setgħana tiegħek biex tħarisna.”

[Hija t-talba, din, li fiż-żmien bikri tal-Fidi f’Ruma kienet issir fi knisja ddedikata lil San Trifonju. Wara li din twaqqgħet, fir-raba’ jum tar-Randan l-Insara ta’ Ruma bdew jagħmluha fil-knisja qaribha ta’ Sant’Wistin.] Continue reading “Ir-4 Jum tar-Randan”