Il-memorja

Patri Mario Attard OFM Cap

“Ommi Mà! Kif marrittli l-memorja!” Hekk ngħid meta nkun insejt xi ħaġa li għamilt ilbieraħ. Jiġifieri dik it-tip ta’ memorja li l-esperti jgħidulha s-short-term memory. Imma, fil-verità, il-bniedem jista’ jgħix ħajtu mingħajr memorja?

Żgur li le! Lanqas meta l-memorja ta x’għamilt ilbieraħ tibda’ teħfiefli. Imma l-memorja ta’ affarijiet ta’ meta kont żgħir għadhom stampati ċari f’moħħi. Mhux il-biċċa l-kbira minna niftakru fit-tfulija tagħna! U, niftakru fiha, bit-tlajja u l-inżul tagħha. Bil-qawwiet u d-dgħjufijiet li jinsġuha. L-għaliex dak hu aħna. Dak hu li jagħmilna bnedmin tad-demm u l-laħam. Bnedmin li nistgħu nikbru. Continue reading Il-memorja

Il-5 Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IT-TNEJN TA’ L-EWWEL ĠIMGĦA

Mt 25,31-46 – Lev 19,1-2.11-18

“Reġġagħna lura lejk, o Alla, Salvatur tagħna, saħħaħ lil ruħna bit-tagħlim qaddis tiegħek, biex it-taħriġ tagħna matul ir-Randan imqaddes ikun ta’ ġid għalina.”

[Dit-talba tingħad tradizzjonalment f’San Pietro in Vincoli, l-“istatio” jew waqfa kwareżimali tallum. Ningħaqda fl-ispirtu ma’ dil-knisja Rumana fit-talba tagħna llum.]  Continue reading Il-5 Jum tar-Randan