Is-7 Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

L-ERBGĦA TAL-EWWEL ĠIMGĦA

Lq 11,29-32 – Ġona 3,1-10

“Fit-tjieba tiegħek, Mulej, ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek, biex aħna, li qegħdin inrażżnu l-ġisem u niċċaħħdu mill-ħtiġijiet tiegħu, inqawwu r-ruħ tagħna bil-frott ta’ l-għemejjel tajba.”

 [Dit-talba hi marbuta mal-bażilika ta’ Santa Maria Maggiore, li-“statio” (waqfa)  tallum, li sal-bidliet li saru fil-kalendarju liturġiku Ruman  (1967) kienet tikkoinċidi wkoll ma’ waħda mill-“quatuor tempora” (erba’ żminijiet): tradizzjonalment jiem ta’ sawm, talb u radd-il ħajr.] Continue reading Is-7 Jum tar-Randan

Il-Madonna bis-suffejra

 

Patri Mario Attard OFM Cap 

Din is-sena irrid ngħid prosit minn qalbi lill-Patri Joe Saliba OFM Cap, il-Patri inkarigat mill-armar tal-Kappella ta’ Mater Dei. Nixtieq nifraħlu minn qalbi l-għaliex għal nhar l-Ewwel Jum tas-Sena, is-solennità ta’ Marija Omm Alla, fuq in-naħa tax-xellug tal-presbiterju rama l-istatwa sabiħa tal-Madonna bil-Bambin. Minħabba li kulur wiċċ il-Madonna u l-Bambin huma ċari ħafna din l-istatwa laqqamtha “il-Madonna bis-suffejra”. Continue reading Il-Madonna bis-suffejra

Is-Sitt Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IT-TLIETA TA’ L-EWWEL ĠIMGĦA

Mt 6,7-15 – Is 55,10-11

“Ħares lejn din il-familja tiegħek, u agħmel li r-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa tiegħek, aħna u nitrażżnu u nżommu l-qjies fil-ħtiġijiet tal-ġisem.”

[It-talba tallum hi marbuta ma’ l-istazzjoni tar-Randan ta’ Sant’Anastasja fil-Palatin, knisja li fir-raba’ seklu kienet ħadet post binja pagana. It-talba li kienet issir f’dil-knisja,bħallum tidwi mill-ġdid fil-knejjes tagħna.] Continue reading Is-Sitt Jum tar-Randan