Id-Disa’ Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-ĠIMGĦA TAL-EWWEL ĠIMGĦA

Mt 5,20-26 – Eżek 18,21-28

“Agħmel, Mulej, li l-fidili tiegħek jitħejjew kif jixraq għas-sagramenti ta’ l-Għid, biex aħna li, b’qalb imħeġġa, ilqajna li nrażżnu l-ġisem f’dawn il-jiem, niksbu minn dan it-taħriġ frott kbir fir-ruħ ta’ kulħadd.”

[Hija talba, din, tallum, li teħodna spiritwalment fli-“statio”, jiġifieri fil-knisja Rumana, fejn jinsabu l-fdalijiet ta’ l-appostli San Filippu u San Ġakbu imma li hi ddedikata lill-Appostli kollha flimkien. Hi magħrufa bħala l-bażilika tas-“Santi Apostoli”. It-talba tallum tgħaqqdna ma’ dil-bażilika] Continue reading “Id-Disa’ Jum tar-Randan”