Timmy 

by Joyce Zammit

And we can rely on this kind of love, we are safe in God’s hands

I think it was the 16th December of 26 years ago when my day started very early.  Having a full schedule that particular Saturday I opened our front door when it was still dark.  It had been raining all night and I felt the wet cold air on my face but I also felt something brushing past my feet.  I looked down but in the dark I couldn’t distinguish what it was.  Whatever it was had entered the house. Continue reading Timmy 

L-Għaxar Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IS-SIBT TA’ L-EWWEL ĠIMGĦA

Mt 5,43-48 – Dewt 26,16-19

“Dawwar qlubna lejk, o Missier ta’ dejjem, u agħmel li nagħtu ruħna għas-servizz tiegħek billi nfittxu dejjem dak li waħdu huwa meħtieġ u nagħmlu għemejjel ta’ mħabba.”

[Di hi t-talba li fit-triq penitenzjali tagħhom tar-Randan l-Insara ta’ Ruma kienu jagħmlu fil-waqfa tagħhom fil-bażilika fejn l-Appostlu Pietru, l-imkien fejn kien sofra l-martirju u ndifen. Sa minn did-difna, il-qabar ta’ San Pietru sar  ċentru ta’ qima għall-Insara ta’ Ruma u mbagħad għad-dinja Nisranija kollha.] Continue reading L-Għaxar Jum tar-Randan