Aħfirli Patri!

Patri Mario Attard OFM Cap

L-omelija tal-quddiesa li Papa Franġisku iċċelebra għalina, il-Franġiskani Kapuċċini, fl-għodwa tat-Tlieta 9 ta’ Frar, 2016, fil-preżenza tar-relikwi mqaddsa ta’ San Leopoldu Mandic u San Piju ta’ Pietrelcina, fiha tassew x’wieħed jixtarr. L-aktar għalina l-Kapuċċini. U magħna l-patrijiet u l-qassisin kollha. San Leopoldu u San Piju kienu żewġ konfessuri kbar. Continue reading Aħfirli Patri!

Hi grazzja li naraw lill-foqra jħabbtu fuq qlubna

Il-Ħamis 25 ta’ Frar, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Biex aħna ngħixu l-fidi tagħna bis-serjetà rridu nagħrfu lill-foqra li jinsabu qrib tagħna. Ġesù nnifsu jħabbat fuq il-bieb ta’ qalbna. Dan kien il-messaġġ tal-Papa Franġisku dalgħodu, waqt il-quddiesa fid-Dar Santa Marta.

Continue reading Hi grazzja li naraw lill-foqra jħabbtu fuq qlubna

L-Erbagħtax-il Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-HAMIS TAT-TIENI ĠIMGĦA

Lq 16,19-31 – Ġer 17,5-10

“O Alla, int tħobb is-safa u troddhulna mill-ġdid meta nitilfuh: mexxi lejk il-qlub tagħna, u ħeġġiġna bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, biex inkunu qawwija fil-fidi u ħabrieka fl-għemil it-tajjeb.”

[Nibqgħu fl-inħawi Rumani ta’ Trastevere u llum mmorru spiritwalment fil-knisja ddedikata lil Marija Assunta – Santa Maria in Trastevere – li twaqqfet fis-seklu III bħala “dar-knisja” u wara l-bidla Kostantinjana nbniet mill-Papa Ġulju I bħala bażilika li maż-żmien saret il-ġmiel li hi llum. Il-kolletta tal-ġurnata teħodna f’dil-bażilika Marjana.] Continue reading L-Erbagħtax-il Jum tar-Randan