Il-Ħmistax-il Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-ĠIMGĦA TAT-TIENI ĠIMGĦA

Mt 21,33-43.45-46Ġen 37,3-4.12-13a.17b-28

“O Alla li tista’ kollox, nitolbuk li bil-ħeġġa qaddisa tagħna għat-tgħakkis teħlisna minn dnubietna, ħalli naslu b’ruħ safja għall-festi ta’ l-Għid li ġejjin.”

[Li-statio tallum hija knisja antika ddedikata lil familja ta’ qaddisin martri: Vitale u martu Valerja u wliedhom Ġervażju u Protasju. Il-knisja, fundata fis-seklu V, hi magħrufa bħala l-Basilica di San Vitale,u tinsab fuq ġenb, taħt Via Nazionale. It-talba tallum hi msaħħa wkoll bix-xhieda tal-martri San Ġwann Fisher li kien kardinal titulari tagħha.] Continue reading Il-Ħmistax-il Jum tar-Randan