Il-kurituri tal-Isptar Mater Dei

Patri Mario Attard OFM Cap

Twal u dojoq! Donnhom ma jispiċċaw qatt! Timxi! Timxi! U dejjem timxi! Sakemm fl-aħħar tasal fis-sala fejn tixtieq.

Ħafna ikkummentawli fuqhom. Fuq l-imberkin kurituri tal-Isptar Mater Dei. Staqsi kemm huma twal lil min xogħlu hu li jimxihom. Mela ibda’ minna l-kappillani tal-Isptar! Jiena u nimxihom niltaqa’ ma’ biżibilju nies. Nies li nkun nafhom. Oħrajn le. Nies li nagħrafhom u oħrajn li jagħrfuni. Hemm ukoll dawk li ma nagħrafhomx. Jew ma jagħrfunix. Ġieli sibt nies li waqqfuni u ikkummentwali fuq xi artiklu li l-Mulej jagħtini nikteb għal dan il-ġurnal popolari. U min jgħidli ħaġa u min jgħidli oħra. Continue reading Il-kurituri tal-Isptar Mater Dei

Is-Sbatax-il Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IT-TNEJN TAT-TIELET ĠIMGĦA

Lq 4,24-30 – II Slat 5,1-15a

“Kun dejjem twajjeb, Mulej, mal-Knisja tiegħek: żommha safja u wettaqha, u billi mingħajrek ma tistax tibqa’ sħiħa, mexxiha dejjem bil-grazzja tiegħek.”

[Il-waqfa – statio – Rumana  tallum hi fil-knisja mibnija fuq il-qabar ta’ wieħed mill-martri kbar ta’ Ruma, sewwasew fil-bażilika ċimiterjali ta’ San Lorenzo fuori le Mura. Din il-knisja nobbli nbniet kemm-il darba mill-ġdid sakemm waslet dik tallum. Il-proto-djaknu martri San Lawrenz isaħħaħna fit-talba tagħna llum.] Continue reading Is-Sbatax-il Jum tar-Randan