Xi jsaħħaħ lis-soċjetà tagħnainn

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-festa liturġika ta’ San Tumas t’Akwinu, li iċċelebrajna nhar il-Ħamis 28 ta’ Jannar, tixgħel bozza fuq is-soċjetà tagħna. Kemm hu importanti u urġenti li nitħaddtu, nippromovu u ngħixu l-virtujiet. Imma x’inhi l-virtù?

San Tumas ħa l-kelma virtù mill-istess għerq tal-kelma Latina vir, li tfisser raġel u vis li tfisser qawwa. Mela t-tifsira bikrija tal-kelma virtù timplika l-ħakma ta’ kwalitajiet maskili bħall-qawwa u l-kuraġġ fl-ordni morali tat-tjubija u tal-perfezzjoni umana. Akwinu jiddefinixxi l-virtù bħala drawwa li tinfluwenza l-azzjoni (habitus operativus bonus). Continue reading “Xi jsaħħaħ lis-soċjetà tagħnainn”