Ittra li ġagħlitni naħseb  

 

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar instabet ittra interessanti fi Knisja. Ittra miktuba lis-saċerdot. Ikun min ikun. Jiena kelli x-xorti naqraha. Jidher ċar li min kitibha huwa tifel\tifla. Il-kaligrafija u l-età jitħaddtu waħedhom.

F’din l-ittra kien hemm miktub hekk: “Father, itlob għal min hu fil-bżonn. Aħfer lil min għandu bżonn maħfra. Itlob lil Ġesù biex ineħħi l-mistħija minn nies li jistħu jiġu iqerru biex ma jħallux il-mistħija li jiżralhom ix-xitan tbegħedhom mill-maħfra ta’ Ġesù. Grazzi”. Imbagħad kien hemm l-isem u l-età. Fuq in-naħa ta’ barra tal-karta kien hemm miktuba l-kelma ITTRA u tbissima. Continue reading Ittra li ġagħlitni naħseb  

Ħniena u Korrezzjoni

9. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 2 ta’ Marzu 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba.

Aħna u nitkellmu dwar il-Ħniena divina, kemm-il darba ftakarna fil-figura tal-missier ta’ familja, li jħobb lil uliedu, jgħinhom, jieħu ħsiebhom, jaħfrilhom. U bħala missier, jedukahom u jikkoreġihom meta jiżbaljaw, u hekk jgħinhom jikbru f’dak li hu tajjeb.

Continue reading Ħniena u Korrezzjoni

Id-Dsatax-il Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

L-ERBGĦA TAT-TIELET ĠIMGĦA

Mt 5,17-19  –  Dewt 4,1.5-9

“Agħtina, Mulej, li bil-ħarsien tar-Randan nikbru fl-għerf, u li nitgħixu bl-ikel tal-kelma tiegħek, biex nagħrfu nitrażżnu b’ħajja qaddisa, ningħataw lilek b’qalbna kollha, u nkunu dejjem magħqudin qalb waħda fit-talb.”

[Bħallum, tradizzjonalment, il-Knisja lokali f’Ruma kienet torbot it-talb tar-Randan tagħha mal-bażilika ta’ San Sistu II, Papa u Martri, ħdejn il-katakombi ta’ San Kallistu fil-Via Appia. Dil-knisja, fundata fil-bidu tas-seklu 5, hija wiefa sewwasew fejn San Sistu kien martirizzat flimkien ma’ erba’ djakni u midfun. L-arċidjaknu tiegħu Lorenzo inqatel erbagħt ijiem wara.] Continue reading Id-Dsatax-il Jum tar-Randan