Il-Wieħed u Għoxrin Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-ĠIMGĦA TAT-TIELET ĠIMGĦA

Mk 12,28b-34 –Hos 14,2-10

“Fit-tjieba tiegħek, Mulej, sawwab fi qlubna l-grazzja tiegħek, biex tgħinna nrażżnu l-ġibda tagħna għall-ħażen u tqawwina biex inħarsu l-kmandamenti tiegħek.”

[It-talba tallum tidwi fil-knisja ta’ “San Lorenzo in Lucina”, bażilika tal-bidu tas-seklu 5 ddedikata lil San Lawrenz u mibnija fuq art ta’ sinjura Rumana li kien jisimha Luċina. Ningħaqdu fit-tifkira tal-bosta Nsara Rumani li, flimkien mal-Papa, bħallum kienu jqaddsu r-Randan bit-talb li kienu jagħmlu f’din il-knisja.] Continue reading Il-Wieħed u Għoxrin Jum tar-Randan

L-Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi Pellegrinaġġ Penitenzjali fl-Isla

4 ta’ Marzu 2016: L-Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi Pellegrinaġġ Penitenzjali fl-Isla. Eluf ta’ nies attendew għall-Pellegrinaġġ Penitenzjali tar-Randan bl-istatwa devota ta’ Ġesù Redentur, li sar il-bieraħ filgħaxija fl-Isla, u li tmexxa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Wara l-pellegrinaġġ, l-Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, l-Isla.

Continue reading L-Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi Pellegrinaġġ Penitenzjali fl-Isla