It-Tnejn u Għoxrin Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IS-SIBT TAT-TIELET ĠIMGĦA

Lq 18,9-14 – Hos 6,1-6

“Il-ħarsien tar-Randan imqaddes, Mulej, jimla lil ruħna bil-ferħ: nitolbuk biex bis-sehem sħiħ tagħna fil-misteru ta l-Għid, nithennew bil-frott kollu tiegħu.”

[Illum immorru bi ħsibijietna fil-knisja ta’ Santa Susanna, il-waqfa Rumana tallum għat-talb tar-Randan. Il-knisja twaqqfet fis-seklu 4 sewwasew fejn kien hemm id-dar fejn jingħad li ż-żagħżugħa Susanna u membri oħra tal-familja tagħha ġew martirizzati fi żmien Djoklezzjanu. Hi knisja li tevoka l-erojiżmu ta’ l-Insara f’Ruma pagana.] Continue reading “It-Tnejn u Għoxrin Jum tar-Randan”