It-Tlieta u Għoxrin Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IT-TNEJN TAR-RABA’ ĠIMGĦA

Ġw 4,43-54 – Is 65,17-21

“O Alla, inti ġġedded id-dinja bis-sagramenti tiegħek tal-għaġeb: agħmel li l-Knisja tikseb kull ġid minn dawn il-mezzi tal-ħajja ta’ dejjem, u li qatt ma tkun nieqsa mill-għajnuna tiegħek għall-ħajja ta’ issa.”

[Li-“statio” tallum hija l-knisja tal-“Quattro Coronati” mibnija fis-seklu 7 f’ġieħ erba’ qaddisin jisimhom Kastorju, Sinfronjanu, Klawdju u Nikostratu li ġarrbu l-martirju taħt Djoklezzjanu u ħamsa oħra li nqatlu għax ma ridux inaqqxu xbihat ta’ idoli pagani.Dil-knisja antika tgħaqqada spiritwalment ma’ dawk ħutna li fettxew il-vera glorja t’Alla u mietu jħarsuha.] Continue reading “It-Tlieta u Għoxrin Jum tar-Randan”