Misericordina plus

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-Papa Franġisku dejjem b’xi waħda ġdida! Nhar il-Ħadd 21 ta’ Frar kelli x-xorti nisimgħu b’widnejja stess jgħidha fi Pjazza San Pietru. U iggustajtu! L-għaliex qalha minn qalbu! Mela x’qal?

F’folla li ippakkjat Pjazza San Pietru, u emmnuni l-għaliex fejn kont jien ma konniex għajr sardin, il-Papa qal hekk:

“Ir-Randan hu ż-żmien addattat biex issir mixja ta’ konverżjoni li fil-qalbha tagħha hemm il-ħniena. Għalhekk illum deherli li għandi nirregalalkom, lilkom li tinsabu fil-pjazza, ‘mediċina spiritwali’, li sejjaħtilha ‘Misericordina’.  Diġà għamilna dan darb’oħra imma din hi ta’ kwalità aħjar: hi ‘il-Misericordina plus’. Kaxxa żgħira li fiha l-kuruna tar-Rużarju u xbieha ċkejkna ta’ Ġesù tal-Ħniena.  Fost il-volontraji li issa se jqassmuhom, hemm nies foqra, bla dar, persuni turufnati u anki reliġjużi.  Ilqgħu dan ir-rigal bħala għajnuna spiritwali sabiex jinxterdu, speċjalment matul din is-sena tal-Ħniena, l-imħabba, il-maħfra u l-fraternità”. Continue reading “Misericordina plus”