Il-Ħamsa u Għoxrin Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

L-ERBGĦA TAR-RABA’ ĠIMGĦA

Ġw 5,17-30 – Is 49,8-15

O Alla, inti tagħti l-premju lit-tajbin għall-merti tagħhom, u l-maħfra lill-midinbin għall-indiema tagħhom; fiċ-ċokon tagħna nitolbuk tħenn għalina, biex nistqarru li aħna ħatja, u hekk naqilgħu l-maħfra ta’ dnubietna.”

[Hu dak ta’ “San Paolo fuori le Mura” l-istazzjon, jiġifieri l-waqfa penitenzjali marbuta mal-ġurnata tallum. hu t-tempju li Kostantinu kien tella’ fuq il-qabar tal-Appostlu Pawlu, fil-post fejn kien ukoll ġie martirizzat. Bażilika monumentali, knisja nobbli, imkien qaddis.] Continue reading “Il-Ħamsa u Għoxrin Jum tar-Randan”