Is-Sitta u Għoxrin Jum tar-Randan

IL-ĦAMIS TAR-RABA’ ĠIMGĦA

Ġw 5,31-47 – Es 32,7-14

“O Alla, inti tħobb is-safa u troddulna mill-ġdid jekk nitilfuh; mexxi lejk il-qlub tagħna

u ħeġġiġna bl-ispirtu qaddis tiegħek.” 

[Li-“statio” tallum hu assenjat lil knisja, “San Martino ai Monti”, li oriġinarjament kienet telgħet f’post fejn, fil-bidu tas-seklu 4, il-kleru Ruman kien ħaraq il-kitbiet ta’ Arjanu kontra d-divinita’ ta’ Kristu. Tallum hi binja rinaxximentali li fiha ġew mgħaqqda  żewġ knejjes rispettivament f’ġieħ San Silvestru, papa,  u San Martin, isqof ta’ Tours.] Continue reading Is-Sitta u Għoxrin Jum tar-Randan