My powerful medicine

Fr Mario Attard OFM Cap

Pope Francis is the Pope of suprises! I experienced this first-hand on Sunday 21 February. On that day I was one of the thousands gathered in Saint Peter’s Square for the midday Angelus prayer and address.

After his speech in which he described his apostolic trip to Mexico as “an experience of transfigurtion” the Pope said:

“Lent is a good time to travel a path of conversion that has mercy at its center. Because of this, I’ve decided to give to those who are here in the Piazza a ‘spiritual medicine’ called ‘Misericordina.’ We did this once before, but this one is better, it is ‘Misericordina-Plus’: a little box that has a rosary ring and a little image of theMerciful Jesus. Volunteers, including the poor, the homeless, refugees and also religious, will now distribute them. Receive this gift as a spiritual aid to spread pardon and fraternity, especially in this year of mercy.” Continue reading My powerful medicine

Is-Seba’ u Għoxrin Jum tar-Randan

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-ĠIMGĦA TAR-RABA’ ĠIMGĦA

Ġw 7,1-2.10.25-30 – Għerf 2,1a.12-22

“O Alla, int ħejjejt għalina għajnuna xierqa biex nirbħu dejjem in-nuqqas ta’ ħila tagħna; agħmel li nilqgħu bil-ferħ il-frott tat-tiġdid tagħna, u bil-qawwa tiegħu, li taħdem fina, ngħixu ħajja tajba.”

[Il-waqfa penitenzjali tar-Rumani f’dan il-jum tar-Randan hi tradizzjonalment marbuta mal-knisja ta’ Sant’Ewsebju “all’Esquilino”. Ewsebju kien qassis Ruman li nqatel minn imperatur eretiku minħabba l-gwerra li għamel kontra l-ereżija Arjana li kienet tiċħad li Ġesu’ hu “Alla veru minn Alla veru”.] Continue reading Is-Seba’ u Għoxrin Jum tar-Randan