Taħt l-ilsienek

Patri Mario Attard OFM Cap

Għalkemm naħdem fl-Isptar tabib minix. Illum, wara ħdax-il sena ħdejn is-sodda tal-marid, ngħid mingħajr tlaqliq: “Kieku kelli nerġa’ nitwieled żewġ affarijiet żgur li nagħmel. L-ewwel, nerġa’ nidħol Patri Franġiskan Kapuċċin. U t-tieni, insir tabib. Mhux biex nixxammar. Iżda biex naqdi aktar! Continue reading “Taħt l-ilsienek”