Taħt l-ilsienek

Patri Mario Attard OFM Cap

Għalkemm naħdem fl-Isptar tabib minix. Illum, wara ħdax-il sena ħdejn is-sodda tal-marid, ngħid mingħajr tlaqliq: “Kieku kelli nerġa’ nitwieled żewġ affarijiet żgur li nagħmel. L-ewwel, nerġa’ nidħol Patri Franġiskan Kapuċċin. U t-tieni, insir tabib. Mhux biex nixxammar. Iżda biex naqdi aktar! Continue reading Taħt l-ilsienek

Ħniena u Qadi

3. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 12 ta’ Marzu 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Qed noqorbu lejn il-festa ta’ l-Għid, il-misteru ewlieni tal-fidi tagħna. Il-Vanġelu ta’ Ġwanni – kif smajna – jirrakkonta li qabel ma miet u qam mill-mewt għalina, Ġesù wettaq ġest li tnaqqax fil-memorja tad-dixxipli: il-ħasil tar-riġlejn.

Continue reading Ħniena u Qadi

It-Tmienja u Għoxrin Jum tar-Randan

IS-SIBT TAR-RABA’ ĠIMGĦA

Ġw 7,40-53 – Ġer 11,18-20

“Fil-ħniena tiegħek, Mulej, kun int li tmexxi l-qlub tagħna, għax mingħajrek

ma nistgħux nogħġbuk.”

[L-istazzjoni kwareżimali tallum jeħodna fil-knisja ċkejkna ta’ San Nikola “in Carcere”, f’tarf il-Foro Ruman, knisja tal-ħames seklu li inbniet fejn qabel aktarx li kien hemm wieħed mill-ħabsijiet ta’ Ruma. Għalhekk “in Cacere”. Jista’ jkun li d-dedika kienet imnebbħa mill-għemejjel ta’ karita’ li għalihom kien magħruf dal-qaddis tal-Lvant (u tal-Milied).] Continue reading It-Tmienja u Għoxrin Jum tar-Randan