Minn nuċċali tal-fidi!

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kelli qadja sal-Università. U kif għaddejt minn fejn il-Gateway Building (GW) rajt sitt kelmiet li laqtgħuni fil-laħam il-ħaj. Tant hu hekk li waqaft u, bil-kalma kollha, qgħadt niktibhom waħda waħda. Biex żgur ma ninsiehomx!

Dawn il-famużi kelmiet li lili tant ġagħluni naħseb kienu dawn: Ħabrek, Żbalja, Tgħallem … Irnexxi, Ikber, Għix. Issa jien, bħala Patri u Nisrani, għedt bejni u bejn ruħi: “Ħa nara ftit il-Bibbja xi tgħid dwarhom?” Għalhekk tlabt talba, ftaħt il-Bibbja u bdiet l-avventura! U x’sibt? Continue reading “Minn nuċċali tal-fidi!”