A meeting between two brothers

Fr Mario Attard OFM Cap

The historic meeting between the two heads of the Catholic and the Russian Orthodox Church signalled a new phase in therelations between the western and eastern lungs of Christianity. Pope Francis and the Russian Orthodox leader Patriarch Kirill met on Friday, February 12, at Havana Airport in Cuba. There they appealed for an immediate end to conflict and the unjust persecutions of Christians throughout the Middle East. Continue reading A meeting between two brothers

Kemm ‘widien mudlama’, imma Alla jinsab magħna

It-Tnejn 14 ta’ Marzu, 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Waqt il-quddiesa ta’ dalgħodu fid-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku fakkar xi fatti drammatiċi li ġraw dan l-aħħar. Quddiem dawn il-‘widien mudlama’ ta’ żmienna, qal Franġisku, it-tweġiba waħdanija hi li nafdaw f’Alla anke meta ma nifhmux, għax Hu qatt ma jħalli lill-poplu tiegħu waħdu.

Continue reading Kemm ‘widien mudlama’, imma Alla jinsab magħna

Id-Disa’ u Għoxrin Jum tar-Randan

IT-TNEJN TAL-ĦAMES ĠIMGĦA

Ġw 8,1-11 – Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62

“O Alla, bi grazzja tiegħek li ma bħalha, aħna nistagħnew b’kull barka: agħtina li nwarrbu l-imgħoddi tagħna, u ninbidlu fi bnedmin ġodda, ħalli nitħejjew tajjeb għas-saltna glorjuża tas-sema.”

[It-tradizzjoni Rumana tar-Randan imiss teħodna fil-qasam ta’ Trastevere, sewwasew fil-bażilika ta’ San Krisogonu, suldat li miet martri taħt Djoklezzjanu f’Aquileia, l-Italja ta’ fuq. Hi knisja ħajja, ta’ fondazzjoni antiki ħafna u sallum ta’ valur storiku kbir. Tgħaqqadna, dil-waqfa wkoll, mal-Insara Rumani tal-qedem u ta’ żminijietna.] Continue reading Id-Disa’ u Għoxrin Jum tar-Randan