Il-Madonna tas-suffejra

Patri Mario Attard OFM Cap

Nidħol f’din is-sala. U naraha quddiemi. Safra daqs il-qarsa tax-xemgħa. B’wiċċa u wiċċ il-Bambin, li b’tant imħabba u għożża qiegħdha iżżomm magħha, donnhom ħadu waħda ‘l isfel. Ikolli ngħid li din il-Madonna għandha s-sufferja! Continue reading “Il-Madonna tas-suffejra”