It-Tlieta u Tletin Jum tar-Randan

Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IL-ĠIMGĦA TAL-ĦAMES ĠIMGĦA

Ġw 10,31-42 – Ġer 20,10-13

“Aħfer, Mulej, il-ħtijiet tal-poplu tiegħek, u, fit-tjieba tiegħek, ħollna minn kull irbit ta’ dnub li fih waqajna ta’ bnedmin dgħajfa li aħna.”

[Li-“statio” tat-talb kwareżimali f’Ruma għallum huwa dak ta’ “Santo Stefano al Celio” – bażilika ddedikata lill-ewwel martri li nbniet fis-seklu 5 fuq l-għolja “Caelio”.  Hi tempju monumentali li jixbah lis-Santu Sepulkru f’Ġerusalemm, maż-żmien imċekkna imma bi ġmiel sagru li ma ntilifx.] Continue reading It-Tlieta u Tletin Jum tar-Randan