IS-SOLENNITA’ TA’ SAN ĠUŻEPP

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

Mt 1,16-24 –­  II Sam 7,4-5.12-16 – Rum 4,13.16-18.22

“O Alla li tista’ kollox, inti fdajt il-misteru tas-salvazzjoni, sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu, taħt il-ħarsien fidil ta’ San Ġużepp; agħmel li, bit-talb tiegħu, il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru, sa ma jseħħ għalkollox.” Continue reading “IS-SOLENNITA’ TA’ SAN ĠUŻEPP”