IS-SOLENNITA’ TA’ SAN ĠUŻEPP

Minn Monsinjur Ġużeppi Farrugia

Mt 1,16-24 –­  II Sam 7,4-5.12-16 – Rum 4,13.16-18.22

“O Alla li tista’ kollox, inti fdajt il-misteru tas-salvazzjoni, sakemm kien għadu fil-bidu tiegħu, taħt il-ħarsien fidil ta’ San Ġużepp; agħmel li, bit-talb tiegħu, il-Knisja tiegħek taqdi dejjem dan il-misteru, sa ma jseħħ għalkollox.” Continue reading IS-SOLENNITA’ TA’ SAN ĠUŻEPP

Ir-Raba’ u Tletin Jum tar-Randan

Monsinjur Ġużeppi Farrugia

IS-SIBT TAL-ĦAMES ĠIMGĦA

Ġw 11,45-56 – Eż 37,21-28

“O Alla, int issalva lill-bniedem f’kull żmienimma issa qiegħed tferraħ lill-poplu tiegħek b’kotra iżjed kbira ta’ grazzjidawwar l-għajnejn tiegħek ta’ ħniena lejn dan il-poplu li int għażilt għalik, u żomm taħt il-ħarsien u l-għajnuna tiegħek lil dawk li sejrin jieħdu, jew diġa’ ħadu, it-twelid ġdid bil-magħmudija.

[Illum l-istazzjon Ruman għat-talb tar-Randan hu  l-knisja antika ta’ San Ġwann l-Evanġelista magħrufa bħala “ante Portam Latinam”. Inbniet fis-seklu 6 biex tfakkar il-martirju tal-appostlu mgħolli fiż-żejt imma meħlus minn Alla biex, fil-gżira ta’ Patmos, jikteb “Ir-Rivelazzjonijiet”.] Continue reading Ir-Raba’ u Tletin Jum tar-Randan