Kemm tiflaħ taqla’!  

 

Patri Mario Attard OFM Cap

X’ħin rajtu għand ħabib tiegħi tassew ħadt grazzja miegħu! Kwadru mill-isbaħ! Mhux xi kapolavur tal-arti tafux. Imma għani. Għani għal dak li jirrappreżenta!

Huwa il-kwadru ta’ Kristu li jed jiġi ifflaġellat. Daqqa wara l-oħra. Imsawwat! Ġismu ġerħa waħda. Qed narah imkebbeb. Lest biex jaqla’. U jaqla’ akbtar. Bla ħniena ta’ xejn. Fuq għajnu l-leminija għandu ċappa sewda. Jekk qed nara sew faqgħhielu. Filwaqt li mill-oħra qed nara xmara tad-dmugħ ħiereġ bla ma jaqta’. Continue reading “Kemm tiflaħ taqla’!  “