Il-Marbut

Patri Mario Atttard OFM Cap 

F’dawn il-jiem tar-Randan għaddejt minn quddiemu għal ma nafx kemm ‘il darba. Waqt li kont miexi fil-Knisja. Meta tmissni l-ġurnata li ngawdi l-arja tal-kunvent. Fejn fih nieħu l-ħajja biex nerġa’ noħroġ ħa nagħti aktar. Għax ħutna l-morda għandhom bżonn lil Dak li jgħix sagramentalment fija. Continue reading “Il-Marbut”