O Salib ta’ Kristu!

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew ta’ Ruma, Ġimgħa l-Kbira, 25/03/2016.

O Salib ta’ Kristu, simbolu ta’ l-imħabba divina u ta’ l-inġustizzja umana, ikona ta’ l-ogħla sagrifiċċju għall-imħabba tagħna u ta’ l-ikbar egoiżmu frott il-bluha, strument ta’ mewt u triq tal-qawmien, sinjal ta’ l-ubbidjenza u emblema tat-tradiment, patibolu tal-persekuzzjoni u stendard tar-rebħa.  Continue reading O Salib ta’ Kristu!

L‑Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa tal-Vġili tal-Għid

Is‑Sibt 26 ta’ Marzu: L‑Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa l‑liturġija tal‑Vġili tal‑Għid, fil‑Kon‑Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Iċ‑ċelebrazzjoni bdiet bit‑Tberik tan‑Nar il‑ġdid fuq iz‑zuntier tal‑Kon‑Katidral, u tkompliet b’liturġija tal‑Kelma, liturġija tal‑magħmudija li fiha tgħammdu żewġ adulti, u l‑liturġija tal‑Ewkaristija.

Continue reading L‑Arċisqof jiċċelebra l-Quddiesa tal-Vġili tal-Għid