O Salib ta’ Kristu!

Talba tal-Papa Franġisku fi tmiem il-Via Crucis fil-Kolossew ta’ Ruma, Ġimgħa l-Kbira, 25/03/2016.

O Salib ta’ Kristu, simbolu ta’ l-imħabba divina u ta’ l-inġustizzja umana, ikona ta’ l-ogħla sagrifiċċju għall-imħabba tagħna u ta’ l-ikbar egoiżmu frott il-bluha, strument ta’ mewt u triq tal-qawmien, sinjal ta’ l-ubbidjenza u emblema tat-tradiment, patibolu tal-persekuzzjoni u stendard tar-rebħa.  Continue reading “O Salib ta’ Kristu!”