Ħniena u Rikonċiljazzjoni

5. Katekeżi mill-Papa Franġisku waqt l-Udjenzi Straordinarji tal-Ġublew tal-Ħniena. 30 ta’ April 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum nixtieq nirrifletti flimkien magħkom fuq aspett importanti tal-ħniena: ir-rikonċiljazzjoni. Alla qatt ma naqas li joffri lill-bnedmin il-maħfra tiegħu: il-ħniena tiegħu juriha minn nisel għal nisel.

Continue reading Ħniena u Rikonċiljazzjoni

Frażi mfewħa

Patri Mario Attard OFM Cap

 Il-fwieħa! Hijiex riħa ta’ ġiżimin jew ward. Jew ma nafx ta’ kemm il-kwalità. Illum hawn l-għażla. Kulma trid huma l-boqxiex ħa jkollok x’tonfoq.

L-għaliex ir-riħa tfuħ m’hawnx aħjar minnha. Hija itellgħalek il-moral ‘il fuq. Iġġagħlek taħseb pożittiv u pożittiva. Saħansitra tgħinek tara l-ħajja b’lenti differenti. L-għaliex ir-riħa dejjem tibqa’ ir-riħa. Iġġiblek tbissima fuq fommok. Tgħinek tħossok seren u serena. Continue reading Frażi mfewħa

L-Insara huma bnedmin tad-dawl: ngħidu ‘le’ għall-wiċċ b’ieħor

Il-Ġimgħa, 29 ta’ April 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

In-Nisrani ma jimxix f’toroq imdella għax fihom m’hemmx il-verità ta’ Alla. Imma anke jekk jaqa’, jista’ jorbot fuq il-maħfra u l-ħlewwa ta’ Alla li jreġġgħuh lura lejn il-ħajja u d-dawl. Continue reading L-Insara huma bnedmin tad-dawl: ngħidu ‘le’ għall-wiċċ b’ieħor

A hope hub

Fr Mario Attard OFM Cap

Modern technology has its positive and healing side. Thanks to it people are connected with one another. They can share their hopes and their joys.

In his message to the World Congress for Catholic TV which took place in Madrid in 2006 Pope Benedict XVI emphasized that the Church must not be afraid to use technology to spread the good news. Speaking within thecontext of the Church’s celebration of the Year for Priests in 2010 Benedict XVI reiterated the importance that we priests be present in the digital communications area so as to carry out our ministry to and for the Word of God. He conveyed his reflections through his message for the 44th World Communications Day which had as its title The Priest and Pastoral Ministry in a Digital World: New Media at the Service of the Word. Continue reading A hope hub

Anke llum fil-Knisja hemm min jirreżisti lill-Ispirtu s-Santu, imma Hu jegħlibhom

Il-Ħamis, 28 ta’ April 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Dalgħodu, fl-omelija fid-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku għamel riflessjoni fuq il-qari meħud mill-Atti tal-Appostli. F’dak li nsejħulu l-Konċilju ta’ Ġerusalemm, il-protagonista tal-Knisja kien l-Ispirtu s-Santu, afferma Franġisku. Continue reading Anke llum fil-Knisja hemm min jirreżisti lill-Ispirtu s-Santu, imma Hu jegħlibhom

Mur u agħmel hekk int ukoll

16. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 27 ta’ April 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum se nirriflettu fuq il-parabbola tas-Samaritan it-tajjeb (ara Lq 10:25-37). Wieħed għaref tal-Liġi jġarrab lil Ġesù b’din il-mistoqsija: “Mgħallem, x’nagħmel biex niret il-ħajja ta’ dejjem?” (v. 25).

Continue reading Mur u agħmel hekk int ukoll