Il-Vanġelu tal-Ħniena

13. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 6 ta’ April 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wara li rriflettejna fuq il-ħniena ta’ Alla fit-Testment il-Qadim, il-lum nibdew nimmeditaw fuq kif Ġesù nnifsu wettaqha fil-milja tagħha. Ħniena li Hu dejjem esprima, wettaq u wassal, f’kull mument tal-ħajja tiegħu fuq din l-art.

Continue reading Il-Vanġelu tal-Ħniena

X’eżempju ħallielna!

Patri Mario Attard OFM Cap

Ilkoll aħwa fi Kristu! Dan kien il-motto episkopali tal-Arċisqof Ġużeppi Mercieca li għadda għall-ħajja ta’ dejjem nhar it-Tnejn 21 ta’ Marzu, jumejn biss wara l-Festa tal-Qaddis Padrun tiegħu San Ġużepp.

Fil-quddiesa ta’ Radd il-Ħajr li qaddes nhar it-18 ta’ Jannar 2007, Mons. Ġużeppi Merċieca stqarr hekk fuqu nnifsu: “Sa mill-ewwel passi tiegħi bħala Ragħaj Spiritwali ridt naħdem u nistinka biex jinħattu l-ħitan tal-firda u flokhom tidħol l-għaqda; ridt li, ikun xi jkun il-piż li jinħtieġli nġorr personalment fuq spallejja, kliemi u mġibti jkunu dejjem messaġġ li aħna tassew ilkoll aħwa fi Kristu”. Continue reading X’eżempju ħallielna!