Il-Vanġelu tal-Ħniena

13. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 6 ta’ April 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wara li rriflettejna fuq il-ħniena ta’ Alla fit-Testment il-Qadim, il-lum nibdew nimmeditaw fuq kif Ġesù nnifsu wettaqha fil-milja tagħha. Ħniena li Hu dejjem esprima, wettaq u wassal, f’kull mument tal-ħajja tiegħu fuq din l-art.

Continue reading “Il-Vanġelu tal-Ħniena”