Ir-rebbiegħa

Patri Mario Attard OFM Cap  

It-tieni staġun tas-sena, dak tar-rebbiegħa, beda eżattament fil-Ġimgħa Mqaddsa li għadha kemm għaddiet. Jiġifieri nhar it-Tnejn 21 ta’ Marzu.

Ir-rebbiegħa! L-istaġun tal-qawmien mir-raqda tax-xitwa. L-istaġun fejn, int u jien, nibdew aktar infittxu l-arja ta’ barra. Nibdew iva nirraġunaw l-istess bħalma kien jirraġuna Gustav Mahler li kien jgħid: “Ir-rebbiegħa ma tħallinix noqgħod magħluq f’din id-dar aktar! Jeħtieġ li noħroġ ‘il barra u nieħu n-nifs mill-ġdid u fil-fond”. Continue reading “Ir-rebbiegħa”