X’sitt kelmiet dawk!

Patri Mario Attard OFM Cap

Mela darba kelli qadja sal-Università. Il-mikbi Superjur Ġenerali tal-Mużew, Victor Delicata, għallimni ħaġa importanti: tgħallem minn kollox u minn kulħadd! Għax kollox tagħlim! O Superjur! X’raġun għandek biex tbiegħ!

Dħalt mela fl-Università sabiħa tagħna minn naħa tal-Isptar Mater Dei u, eżattament fuq wieħed mit-travi tawwalin u kbar tal-konkos, qrajt dawn il-kelmiet sbieħ: Ħabrek, Żbalja, Tgħallem … Irnexxi, Ikber, Għix. Kemm għoġbuni dawn il-kelmiet! X’ħin rajthom tant kemm laqtgħuni li ktibthom! Ħa napprezzahom! U ninżel f’għerfhom! Continue reading “X’sitt kelmiet dawk!”