Appell Ġabra għall Knisja fl Ukrajna

Il-Ġimgħa 15 ta’ April 2016: Appell Ġabra għall Knisja fl Ukrajna

Hija drawwa antika fil Knisja li l Insara jwieżnu Nsara oħra li jkunu għaddejjin minn mumenti iebsin. Fil fatt, l Appostlu Missierna San Pawl jgħid li l Insara tal Maċedonja u l Akaja għoġobhom jaqsmu ġidhom mal fqar fil Knisja f’Ġerusalemm (ara Rum 15:26).

Continue reading Appell Ġabra għall Knisja fl Ukrajna