Inżuru lill-anzjani tagħna

Patri Mario Attard OFM Cap 

Dan l-aħħar kelli l-grazzja li nżur l-Patrijiet anzjani tagħna l-Kapuċċini fid-Dar tal-Kleru. Kienet esperjenza tassew sabiħa! Esperjenza fejn stajt napprezza ferm aktar mhux biss id-don tal-ħajja imma ukoll, u fuq kollox, id-don taż-żmien. Mhux ta’ b’xejn mela li meta kont membru fis-Soċjetà tal-Mużew is-Superjur kien jgħallimna li ż-żmien hu prezzjuż daqs Alla l-Imbierek! Biż-żmien nista’ nirbaħ jew nitlef lil Alla, l-aqwa valur li qatt jista’ ikolli f’ħajti! Continue reading Inżuru lill-anzjani tagħna

Min jimxi wara Ġesù ma jiżbaljax.

It-Tnejn, 18 ta’ April 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Jekk nisimgħu leħen Ġesù u nimxu warajh ma niżbaljawx it-triq. Fl-omelija tal-quddiesa li qaddes dalgħodu fid-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku saħaq li Ġesù hu r-Ragħaj it-Tajjeb u l-bieb waħdieni li jwassalna għall-ħajja eterna. Continue reading Min jimxi wara Ġesù ma jiżbaljax.