Il-pellegrinaġġ

Patri Mario Attard OFM Cap 

Kien jum mill-isbaħ. Il-Ħamis 17 ta’ Marzu. Jum li nibqa’ niftakar. Ngħożż. Minħabba l-pellegrinaġġ li għamilt ma’ grupp fil-Bażilika tal-Isla. Għar-Redentur.

Bdejna minn Pjazza Benedittu XV. Imxejna flimkien. Kont fuq quddiem, ħdejn is-Salib. Bdejna nkantaw l-innu Ejja Wara Ġesù. Waqt li bdejna mexjin ħarist lejn is-Salib li kien qed iġorr membru tal-Mużew. U għedt, fil-qalba ta’ qalbi: “U mhux wara Ġesù irrid nimxi? Mela wara min?” In-nies jgħallumni. Illum kulħadd itiehlek. U jaf id-daqqa jagħtihielek bla ħniena ta’ xejn. Forsi jkun ħaqqni. L-għaliex inkun waqaft biss mat-tbissima mqanżħa. Jew ma’ xi libsa. Imma l-qalb? L-għebusija u l-kburija tagħha? Issemilix! Iebsa! Tweġġa’. Iweġġgħuk bla ħniena! Continue reading Il-pellegrinaġġ

In-Nisrani li ma jħossux miġbud lejn Alla hu orfni

It-Tlieta, 19 ta’ April 2016. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta

Fl-omelija li l-Papa Franġisku għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, huwa qal li l-mirakli – kliem mhux mismugħ u dejjem l-istess mistoqsija: ‘Inti Kristu?’ – juru x-xettiċiżmu tar-ras iebsa li l-Lhud kellhom fil-konfront ta’ Ġesù. Dan jidher mis-silta tal-Vanġelu li tinqara llum. Continue reading In-Nisrani li ma jħossux miġbud lejn Alla hu orfni