Mur u agħmel hekk int ukoll

16. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 27 ta’ April 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum se nirriflettu fuq il-parabbola tas-Samaritan it-tajjeb (ara Lq 10:25-37). Wieħed għaref tal-Liġi jġarrab lil Ġesù b’din il-mistoqsija: “Mgħallem, x’nagħmel biex niret il-ħajja ta’ dejjem?” (v. 25).

Continue reading “Mur u agħmel hekk int ukoll”