Il-Knisja qed tismagħhom liż-Żgħażagħ?

Il-missjoni tal-Knisja hija li twassal il-Kelma.  Imma bħal donnu llum jeħtieg li nkunu lesti nisemgħu wkoll, anzi forsi li qabel ngħidu tagħna jeħtieġ inħallu lill-poplu jgħidilna tiegħu, u din tgħodd b’mod speċjali maż-żgħażagħ.  Dan il-filmat qasir jista’ joffrilna sfida biex nirriflettu dwar realtà li spiss narawha fil-parroċċi u l-għaqdiet tagħna.

Għid tiegħek inti wkoll.  Nixtiequ nisemgħu minn għandek kif taħsibħa. F’din il-paġna stess tista’ tħallilna l-kummenti tiegħek.  Napprezzawhom …

Ngħanni lill-Mulej għall-ġid li għamilli!

Patri Mario Attard OFM Cap 

Dan l-aħħar rajt kitba fuqu li tgħidx kemm ħadt gost naqraha! L-għaliex jixraqlu! U jixraqlu li nsemmuh b’ismu. Mhux biss biex jieħu unur nazzjonali, għalkemm l-unuri qatt m’għamlu bih. Imma għall-ġid li l-Mulej qed jagħmel lill-poplu Malti.

Qiegħed nirreferi għall-ħabib kbir tiegħi Ġorġ Aġius. L-għannej tal-Mulej. L-għannej dejjem żgħażugħ. Minkejja d-90 sena li l-Mulej għoġbu jżejnu bihom. Kemm ili naħdem fl-Isptarijiet ta’ San Luqa u issa f’dak ta’ Mater Dei dejjem hekk nafu. Jiġi filgħodu. Għall-quddiesa tas-6.30 am. L-għaliex Ġorġ jibda’ l-ġurnata tiegħu bil-quddiesa, l-aqwa talba. Continue reading Ngħanni lill-Mulej għall-ġid li għamilli!