Il-Knisja qed tismagħhom liż-Żgħażagħ?

Il-missjoni tal-Knisja hija li twassal il-Kelma.  Imma bħal donnu llum jeħtieg li nkunu lesti nisemgħu wkoll, anzi forsi li qabel ngħidu tagħna jeħtieġ inħallu lill-poplu jgħidilna tiegħu, u din tgħodd b’mod speċjali maż-żgħażagħ.  Dan il-filmat qasir jista’ joffrilna sfida biex nirriflettu dwar realtà li spiss narawha fil-parroċċi u l-għaqdiet tagħna.

Għid tiegħek inti wkoll.  Nixtiequ nisemgħu minn għandek kif taħsibħa. F’din il-paġna stess tista’ tħallilna l-kummenti tiegħek.  Napprezzawhom …