Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap, Ġenerali > Skola ta’ tagħlim

Skola ta’ tagħlim


 

Patri Mario Attard OFM Cap

Dan l-aħħar kelli l-grazzja inżur lill-Patrijiet tagħna l-Kapuċċini ma’ ħuti tal-Fraternità fid-Dar tal-Kleru. Kienet żjara li għamlitli ħafna ġid fuq diversi livelli. Ix-xjuħ tagħna huma minjiera ta’ għerf!

Meta dħalt fid-Dar tal-Kleru wieħed mir-residenti qalli xi ħaġa li bqajt inħammem fuqha. “X’tagħmlilna x-xjuħija!” Tassew! Għandu raġun! Ix-xjuħija tibgħatna lura. Almenu mill-fakultajiet fiżiċi u psikoliġiċi tagħna. Ma nkunux nistgħu nagħmlu x-xogħol li konna nagħmlu qabel. L-għaliex ix-xjuħija iddaħħalna ħelu ħelu għar-rejaltà oħra, l-aħħar stadju ta’ ħajjitna qabel nidhru quddiem il-Ħallieq. Għalhekk, waqt li kont miexi ma’ ħuti l-Patrijiet fil-kurituri ta’ din id-Dar nadifa xummiema u miżmuma b’tant imħabba, ma stajtx ma niftakarx fil-kliem qawwi tal-mibki Superjur Delikata: “Meta stajt ma ridtx u meta ridt ma stajtx!” Mela, la jien b’saħħti, it-tajjeb li nista’ nagħmel ħa nagħmlu issa. Għaliex wara addijo il-ħafna rimorsi! Ma rrid bl-ebda mod nispiċċa fis-sitwazzjoni li jfissirha tant tajjeb il-kittieb Ingliż William Somerset Maugham meta jgħid: “Dak li jagħmel ix-xjuħija diffiċli biex wieħed jgħix magħha m’humiex il-fakultajiet mentali u fiżiċi tal-persuna li jibdew sejrin lura. Imma li jagħmilha tassew diffiċli hija l-memorji ta’ dak li jkun”. Mulej, eħlisni minn memorji fejn stajt nagħmel il-ġid u m’għamiltux. L-għaliex l-erbat ijiem li nkun fadalli ngħix fuq din l-art irrid ngħaddihom b’moħħi mistrieħ li fejn stajt mhux biss ridt il-ġid imma li nkun wettaqtu. Amen!

Imbagħad, mument sabiħ li kelli f’din l-esperjenza kienet li ltqajt ma’ persuna oħra li għallmittni sentenza mill-isbaħ bil-Latin: Bomum est diffusivum sui. “It-tajjeb għandu t-tendenza li jinxtered”. Dik kien qalha l-kbir għaref Dumnikan San Tumas t’Akwinu fix-xogħol tal-għaġeb tiegħu Summa Theologiae (I, q. 5 a. 4, ad 2). Għax it-tajjeb, la hu tajjeb, ħadd ma jista’ jiqaflu. L-għaliex tajjeb kien, għadu u jibqa’. Minnu nnifsu! U, la hu tajjeb, min ixerrdu jagħmlu bħalu, tajjeb. Dan ir-resident għallimni xi ħaġa tassew kbira. Minkejja li għandu ż-żmien xorta qed jagħmel ġid kbir permezz tal-midja. Qiegħed ixerred kwotazzjonijiet li jagħmlu ħafna ġid lil min jirċeviehom. Prosit Dun! Tajtni eżempju kbir biex nuża’ l-midja ħa nibni u mhux infarrak! Insaħħaħ u mhux indgħajjef!

Imbagħad, l-aħħar resident għallimni sentenza oħra sabiħa bil-Latin: Oremus pro invicem. Jiġifieri “nitolbu għal xulxin”. Kliem ieħor sabiħ u ta’ min jixtarru. U mhux hekk qed jgħallimna Papa Franġisku? Innutah! Kważi fl-aħħar ta’ kull diskors li qed jagħmel dejjem qed jirrepeti l-istess talba: “Itolbu għalija!” Għax kulħadd għandu bżonn it-talb. Jiena l-ewwel wieħed. Mela itolbu għalija wkoll ħbieb bħalma jien nitlob għalikom!

Il-ħassieb kbir Ġermaniż, Johann Volfgang von Goethe, kien jgħid: “Il-mod li bih nara lin-nies hu l-mod kif nittratthom. U l-mod kif nittratthom huwa dak li jsiru”. Ejjew nittrattaw lill-anzjani tagħna b’imħabba u rispett kbir. Ejjew narawh fihom l-għalliema tagħna. Minn din iż-żjara lil ħuti Kapuċċini fid-Dar tal-Kleru l-Mulej għallimni f’liema stat ix-xjuħija għad iġġibni. Għalhekk it-tajjeb li nista’ nagħmel ħa nagħmlu illum. U, biex dan nagħmlu, jiena nistrieħ fuq it-talb tagħkom. Bħalma jien nitlob għalikom ħalli t-tajjeb li tistgħu tagħmlu ma tħalluhx għal għada. Għax għada jaf ikun tard wisq!

Ix-xjuħija! Xi skola ta’ tagħlim! U ejja ma nħallux li nixjieħu biex nitgħallmu. Imma nieħdu l-parir tal-politiku u l-poeta tal-Greċja l-Antika, Solon (630-560 QK), li kien jgħid: “Jiena nikber meta nitgħallem xi ħaġa ġdida kuljum”. Prosit Patri Gwardjan li ħadtna nżuruhom!

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: