In-nagħġa l-mitlufa

17. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 4 ta’ Mejju 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Kollha nafuha x-xbieha tar-Ragħaj it-Tajjeb li jerfa’ fuq spallejh in-nagħġa l-mitlufa. Sa minn dejjem din l-ikona tirrappreżenta l-għożża u l-attenzjoni ta’ Ġesù lejn il-midinbin u l-ħniena ta’ Alla li ma jirrassenjax ruħu għall-fatt li ntilfitlu mqar nagħġa waħda. Ġesù jirrakkonta din il-parabbola biex jurina kemm huwa qrib tal-midinbin u li dan m’għandu jiskandalizza lil ħadd, imma għall-kuntrarju jrid iqanqal fina lkoll riflessjoni serja fuq kif qed ngħixu l-fidi tagħna.

Continue reading In-nagħġa l-mitlufa

The Ten Commandments jagħlaq sittin!

Patri Mario Attard OFM Cap

It-Tlieta 6 ta’ April u l-għada, jiġifieri l-Erbgħa 7 ta’ April, ir-Rete 4 uriet dan il-film kolossali li min jaf kemm-il darba rajnieh! Is-sabiħa hi li aktar ma narawh aktar inkunu irridu li narawh. L-għaliex minkejja li għaddew sittin sena minn mindu nħadem dan il-film jibqa’ dejjem ġdid. Affaxxinanti! U, fuq kollox, li jispirana! F’kelma waħda li jdaħħalna f’dinja oħra li min jaf kemm-il sular tinsab midfuna, jekk mhux ukoll maqtula għal kollox, minn dak li ninsabu fih aħna illum! Continue reading The Ten Commandments jagħlaq sittin!