Lura f’Dar il-Missier

Patri Mario Attard OFM Cap

Min qatt ma sema’ bl-attriċi magħrufa Taljana Claudia Koll? Ħajjitha hija xhieda ħajja li, ngħaddu minn xiex ngħaddu f’ħajjitna, Alla qatt ma jaqta’ qalbu minna. Anzi! Jekk niftħulu l-bieb ta’ qalbna isalvana żgur!

It-tfulija ta’ Claudia ma kinitx faċli. L-attriċi tgħid li ġiet imrobbija minn nannietha li kienet għamja imma Kattolika ferventi. Biex qatt ma titlef il-kuntatt man-neputija tagħha kienet torbtilha biċċa ħabel tas-suf mal-polz tagħha. Tgħid Claudia: “Nannti kienet l-akbar eżempju tal-fidi fil-familja tiegħi. Kont naraha titlob ir-Rużarju kuljum u titħaddet direttament ma’ Alla. Ix-xhieda tagħha baqgħet miegħi”. Continue reading Lura f’Dar il-Missier