Home > Minn Fr Mario Attard OFM Cap, Ġenerali > Meta tinħlielek il-card

Meta tinħlielek il-card


Patri Mario Attard OFM Cap

Il-card! Il-famuża card! L-imbierka card! In-neċessarja card! Meta kont pazzjent l-isptar l-ewwel ħaġa li tlabthom jixtruli kienet il-card!

L-għaliex? L-għaliex bil-card tista’ iċċempel. Tidħol fl-internet ħa tiċċekja l-email. Inkella, jekk tkun tħobb il-films u d-dokumentarji, tista’ tidħol fuq YOU TUBE u tara dak li tħobb u li jinteressak. Bis-saħħa tal-card tista’ tisma’ ir-radju ukoll. Insomma! Bil-card tista’ tagħmel ħafna affarijiet! L-għaliex, u ngħidha kif inħossha, kif se jseħħli noqtol dak il-ħin kollu fuq is-sodda? Veru? Trid tkun wiċċek ‘il fuq sieħbi biex tkun taf x’jiġifieri. U x’qiegħed nipprova inwassallek illum!

Kemm xorti hux tista’ tagħmel bil-card! Imma l-card, bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja, għandha l-bidu u t-tmiem tagħha. Forsi hawnhekk mintix se taqbel miegħi. U għandek kull dritt. Int tgħidli: “Imma l-card tista’ tittopjaha! U ma tinħlielekx!” Illum, għall-grazzja ta’ Alla, hawn diversi sistemi ta’ kif wieħed jista’ jittopja. Ġieli, f’ċertu servizzi, ma jkollokx għalfejn tmur għand tal-ħanut biex tixtri l-card il-ġdida. Illum tista’ tittopja online. Imma x’nagħmel jekk ma jkollix flus fuqi? Niddejjen! Imma, u dan qed ngħidulek b’esperjenza tal-ħajja, ma jaqbillek qatt tiddejjen. Aħjar għasfur f’idejk sieħbi milli mija fl-ajru!

Il-card inħobb inxebbaħha mal-ħajja. B’ħajjitna nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet. Hawn min jagħmel ħaġa. U hawn min jagħmel oħra. Bħall-card ħajjitna għandha d-digits tagħha. Insemmi l-ewwel diġit importanti: is-saħħa. Meta naqbżu ċerta età nibdew nintebħu li m’għandiex b’saħħitna daqskemm konna qabel. Hawn min jgħidlek li ta’ għoxrin kien jiflaħ jaqleb kantuniera. U ta’ tletin imbagħad? Blokka bini sħiħa! Imma meta bdejna nersqu lejn l-erbgħinijiet. Eħ! Imbagħad bdejna, bla ma rridu, nagħfsu naqra dik il-ħarira break. U għaliex? Mhux ovvja! Ma tibqax li tkun ħabib!

Minn naħa l-oħra ġieli lanqas l-età ma tikkwalifika meta l-bniedem suppost li għandu jagħfas dik il-ħarira jew, saħansitra, ikollu jagħfas il-break kollu. Jiddependi wkoll minn xiex jgħaddi l-bniedem. Hawn min ta’ età żgħira ġarrab wisq esperjenzi li ħallewh bla saħħa. Waħda wara l-oħra!

Digit oħra importanti fil-card tal-ħajja hija ż-żmien. Li jgħaddi malajr. Tassew li ma jistenna lil ħadd. Ajma! L-aktar illum! B’riħet it-teknoloġija moderna lanqas ikunu nafu kif għadda l-ħin. Ħaġa wara l-oħra. Id-dinja virtwali, għalkemm bżonnjuża u ta’ ħtieġa kbira, madankollu ħaditilna wisq mill-ħin kwalittattiv li nistgħu inqattgħu mal-persuni li nħobbu.

Kull darba li nkun l-isptar u nara persuna qiegħdha tmut, l-għaliex il-card ta’ ħajjitha fuq din l-art tkun kważi spiċċat għal kollox, nistaqsi lili nnifsi: “Imma jien nista’ naħli issa, waqt li nkun qed ngħix, il-card ta’ ħajti?” Nista’ l-aħwa! Meta nitlef l-opportunità li nagħmel il-ġid, naħfer, nagħder, nifhem, ninkoraġixxi, niddjaloga, nimpenja ruħi. U l-bqija…

Mela ejja nittopja l-card ta’ ħajti billi nfittex l-għajn ta’ kull ġid: Ġesù Kristu! Ejja nħallih jittopjani b’din il-kelma sabiħa li, meta jiena stess, midneb, nismagħha, tgħidx kemm it-topup tiegħi jispara full mill-ġdid! “ Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom.  Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif”  (Mt 11 :28-30).

Sieħbi! Meta tinħlielek il-card ta’ ħajtek issa taf għand min għandek tmur. X’taħseb eh?

 

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: