Meta tinħlielek il-card

Patri Mario Attard OFM Cap

Il-card! Il-famuża card! L-imbierka card! In-neċessarja card! Meta kont pazzjent l-isptar l-ewwel ħaġa li tlabthom jixtruli kienet il-card!

L-għaliex? L-għaliex bil-card tista’ iċċempel. Tidħol fl-internet ħa tiċċekja l-email. Inkella, jekk tkun tħobb il-films u d-dokumentarji, tista’ tidħol fuq YOU TUBE u tara dak li tħobb u li jinteressak. Bis-saħħa tal-card tista’ tisma’ ir-radju ukoll. Insomma! Bil-card tista’ tagħmel ħafna affarijiet! L-għaliex, u ngħidha kif inħossha, kif se jseħħli noqtol dak il-ħin kollu fuq is-sodda? Veru? Trid tkun wiċċek ‘il fuq sieħbi biex tkun taf x’jiġifieri. U x’qiegħed nipprova inwassallek illum! Continue reading “Meta tinħlielek il-card”