Għid il-Ħamsin ngħixuh mhux infakkruh.

Minkejja l-bosta tbatijiet kbar li nilmħu madwarna, u minkejja li tant persuni kemm kemm ikollhom biex jitrejqu, imma xorta waħda llum qegħdin ngħixu f’kultura li timbuttana nfakkru u niċċelbraw il-passat.  Anke jekk ħafna miċ-ċelebrazzjonijiet li nagħmlu biex infakkru okkażjoni jew oħra huma kważi sfurzati fuqna minn kummerjċjaliżmu sfrenat, xorta jibqa’ tajjeb li ġrajjiet importanti f’ħajjitna u f’dawn ta’ niesna u ta’ ħbiebna ma jintesewx daqs li kieku qatt ma seħħu. Mill-banda l-oħra x’tiswa ċelebrazzjoni jew tfakkir ta’ ġrajja, jekk dik il-ġrajja llum għalija ma għadha tfisser propju xejn?   Bħal ngħidu aħna dik il-koppja li minkejja li nfirdu u t-tnejn qabdu sieħeb u sieħba oħra, madankollu f’jum l-anniversarju taż-żwieġ li darba kellhom bejniethom, xorta baqgħu jibgħatu kartolina u forsi wkoll jixtru xi rigal lil xulxin.  Ikun hemm min jgħid li dan huwa tajjeb, u sinjal ċar ta’ persuni ċivilizzati, imma mill-banda l-oħra x’tifsira għandha ċelebrazzjoni ta’ ġrajja li la għadhom jgħixuha u lanqas jemmnu fiha? Continue reading Għid il-Ħamsin ngħixuh mhux infakkruh.

L-omm dejjem … omm

Patri Mario Attard OFM Cap 

Illum, il-Ħadd 8 ta’ Mejju, huwa jum l-omm! Jum dik li lili u lilek tagħtna l-aqwa ħaġa li qatt jista’ jkollna: il-ħajja!

Din is-sena Jum l-Omm għandu tifsira għal kollox speċjali. Jum l-Omm qiegħed isir fil-kuntest tal-Ġublew Straordinarju tal-Ħniena. Jiġini f’moħħi u f’qalbi l-kliem sabiħ u għażiż li jgħid il-Mulej permezz tal-profeta Iżaija: “Tista’ mara tinsa t-tarbija tagħha, u ma tħennx għal bin ġufha? Mqar jekk din tinsa, jien ma ninsiek qatt! Ara! Naqqaxtek fuq il-keffa ta’ idejja” (Is 49:16). Issa dan ħbieb m’huwiex sempliċiment kliem sabiħ li jqabbiżlek id-dmugħ. Lanqas m’hu kliem li jtellgħalek l-għoqla fi griżmejk u jħallik iddur magħha. Xejn minn dan! Dan huwa kliem li jissarraf f’verità kbira u sagrosanta. Il-Mulej ma jitlaqna QATT! Saħansitra anki jekk omm, għal xi raġuni stramba, tasal li twettaq dan. Hu dejjem jibqa’ hemm għalina! X’imħabba hux! Continue reading L-omm dejjem … omm

Il-Missier Ħanin

18. Katekeżi dwar il-Ħniena mill-Papa Franġisku. 11 ta’ Mejju 2016.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-lum din l-udjenza qed issir f’żewġ postijiet: billi kien hemm il-biża’ tax-xita, il-morda jinsabu fl-Awla Pawlu VI u magħqudin magħna bl-iskrin kbir; żewġ postijiet imma udjenza waħda. Insellmu lill-morda li qegħdin fl-Awla Pawlu VI. Il-lum nixtiequ nirriflettu fuq il-parabbola tal-Missier il-ħanin. Din titkellem fuq missier u ż-żewġt uliedu, u tlaqqagħna mal-ħniena bla tarf ta’ Alla.

Continue reading Il-Missier Ħanin